CriseIT 2 kick-off 9 maj

Välkomna att inspireras, få information om status och framtidsplaner i projektet samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom krisberedskap och hur digitala verktyg kan stötta krisövning på olika nivåer.

Tid: 9 maj, 10:00-16:00 (fika från 9:30)

Plats: Arvika, Scandic hotell

Konferencier: Morten Wenstad

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälningslänk: https://criseitkickoff2019.axacoair.se/ Anmälan senast 26:e april.

Programmet:

CriseIT – på väg mot nya och fler sätt att krisöva, CriseITs projektledare Monika Magnusson, Karlstads universitet och Bjørn Tallak Bakken, Høgskolen i Innlandet

Gästföreläsning: På gränsen till något nytt! Reflektioner över ett samhällsfenomen med möjligheter, hinder, myter och kuriosa, Peter De Souza, Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Gästföreläsning Skulle digitala övningssystem kunna förbereda för en insats i en skogbrandsstab? Helena Carlsson, Säkerhetssamordnare, Örebro kommun.

Vad sker i CriseIT 2?  CriseITs delprojektledare

Workshop: Inspel till øvelsebank, Geir Ove Venemyr, Høgskolen i Innlandet

Walkaround – gåfika med möjlighet att testa projektets digital verktyg

Kontakt och mer information:Emelie Hindersson, emelie.hindersson@kau.se, 054-700 1821, se även www.criseit.org

#krisberedskapsveckan

CriseIT medverkar i #krisberedskapsveckan vecka 19, 6-12 maj.

Krisberedskapsveckan är en “årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig”. MSB initierade den första krisberedskapsveckan år 2017.

“Mål med Krisberedskapsveckan är att:

  • fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris (kris och krig)
  • fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap
  • den lokala riskkommunikationen utvecklas.”

Läs mer via MSB.se.


Peter Bellström om CriseIT 1

Peter Bellström från Karlstads universitet berättar om sin del i CriseIT 1 och arbetspaket 3. I AP3 låg fokus på IKT-utveckling, dvs. digitala verktyg som stödjer krisövning.