Demo øvelse i CriseIT 2 gjennomført

Cirka 20 personer fra CriseITs referansegruppe og partnere deltok i februar på en demo øvelse i Charlottenberg. Øvelsen har gitt CriseITs prosjektgruppe mange nyttige erfaringer for videre arbeid med å utvikle virtuelle øvelser og øvelsesverktøy. Scenarioen for...

CriseIT presenteras för styrkommittén

Styrkommittén för Interrreg Sverige-Norge programmets delområde Inre Skandinavien besökte i slutet av november Karlstads universitet. Politiker/ledamöter från Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus och Östfold lyssnade tillsammans med det svenska och norska...