Rapportsläpp

Som del av resultatredovisningen i projektet CriseIT2 lanserade projektgruppen under projektets slutkonferens rapporten ”Digitalisering av krisövning – erfarenheter från CriseIT-projekten”.  Rapporten syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för...