Publikationer

På den här sidan samlar vi publikationer som producerats inom CriseIT-samarbetet.

Vetenskapliga publikationer CriseIT2

CriseIT 2 genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien.

 • Bakken, B. T. (2020). Phase Transitions in Crisis Management: Challenges and Opportunities for Strategic Decision-making. Work-in-progress paper presented at the 2020 International System Dynamics Conference (ISDC), Bergen, Norway (virtual participation, July 2020).
 • Bakken, B. T. & Hærem, T. (2019). Taking Charge with Intuition: The Roles of Situation Assessment and Sensemaking in a Unified Model of Decision Making under High Uncertainty and Time-Pressure. Paper presented at the 2019 Academy of Management Annual Meeting Symposium: «Intuition in Organizations», Boston, Massachusetts, USA. August 2019.
 • Bakken, B. T. & Hærem, T. (2020). Adaptive Decision Making in Crisis Management. In: Sinclair, M. (ed). Handbook of Intuition Research as Practice, pp. 14-26. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Bakken, B. T. (2020). Between chaos and control: the practical relevance of military strategy in fighting and recovering from a pandemic outbreak. In: Rawat, S., Boe, O. & Piotrowski, A. (eds.): Military Psychology Response to Post Pandemic Reconstruction. Rawat Publications.
 • Bakken, B. T. (2021). A Resource-Based System Dynamics Simulation Platform for Networked (Multi-team, Multi-level) Crisis Management Training and Exercises. Work-in-progress presentation at the 2021 International System Dynamics Conference (ISDC), Chicago, Illinois, USA (virtual participation, August 2021).
 • Bakken. B. T. & Venemyr, G. O. (2021). Bruk av Virtual Reality i undervisningen: Erfaringer fra en kriseøvelse med verktøyet CORE DSS. Presentasjon for NEON-konferansen, Lillehammer, november 2021.
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M. (2019) Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study. Presented at ISD 2019, Tolon, France, August 28-30. 28th International Conference on Information Systems Development. Will be available in: Information Systems Development: Designing Digitalization (ISD2019 Proceedings), electronically published by the AIS.
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020). Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet. urn:nbn:se:kau:diva-80610
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020). Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. Presentasjon for NEON-konferansen 2020, Oslo Met (virtuelt), November 2020
 • Magnusson, M., Bellström, P., Bakken, B. T., Venemyr, G. O. (2019). Technology Transfer of a Digital Crisis Training Concept: Changing Business Processes for Planning and Executing Digital Crisis Training Exercises. Presentation for the NEON conference, Lillehammer, November 2019.
 • Magnusson, M., Bellström, P., Pettersson, J. S., Pavlovic, E. P., Hindersson, E., & Pettersson, A. (2021). Using technology to strengthen sustainability in crisis management training – some examples from a R&D project. Presentation for the NEON conference, Lillehammer, November 2021.
 • Magnusson, M., Persson, E., Pettersson, J.S., Bellström, P., Venemyr, G.O., Tallak Bakken, B., Pettersson, A., Hindersson, E. (2021) Digitalisering av krisövning: Erfarenheter från CriseIT-projekten. Rapport, 128 sidor. Karlstad: Karlstads universitet. http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1611067
 • Magnusson M., Pettersson J.S., Bellström P., Andersson H. (2019) Developing Crisis Training Software for Local Governments—From User Needs to Generic Requirements. In: Andersson B., Johansson B., Barry C., Lang M., Linger H., Schneider C. (eds) Advances in Information Systems Development. Lecture Notes in Information Systems and Organisation, vol 34. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22993-1_5
 • Magnusson, M., Venemyr, G.O., Bellström, P., Bakken, B. (2019) Digitalizing Crisis Management Training. Presented at EGOV-CeDEM-ePart San Benedetto Del Tronto, September 2-4, 2019. In: Panagiotopoulos P. et al. (eds) Electronic Participation. ePart 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11686. Springer, Cham. Pp. 102-113.
 • Pettersson, J. S., Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M. (2020). When a state of crisis becomes the normal, who has the time for crisis training? Presentation for the NEON conference, Oslo Met, November 2020.
 • Pettersson, J.S., Venemyr, G.O. (2021) Engage the engaged to continue crisis training and other lessons learned from two demonstration exercises with LMS. ISD 2021, Valencia, 8-10 September 2021. https://isd2021.webs.upv.es/papers/paper_126.pdf
 • Pettersson, J.S. Key Concepts for Effective Use of Digital-supported Table-top Crisis Management Exercises. Conference paper. 19th Int. Conf. on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2022). http://idl.iscram.org/files/johnsoerenpettersson/2022/2461_JohnSoerenPettersson2022.pdf

Vetenskapliga publikationer CriseIT 1

Projektet CriseIT – Preparing for future crisis management, genomfördes mellan 2016-2018 med målsättningen att utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. Projektet finansierades till lika stora delar av projektets parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien, under namnet “Preparing for Future Crisis Management”. Nedan finner du en lista över resultat från projektet.

 • Magnusson M., Venemyr G.O., Bellström P., Bakken B.T. (2019) Digitalizing Crisis Management Training. In: Panagiotopoulos P. et al. (eds) Electronic Participation. ePart 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11686. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27397-2_9
 • Magnusson, M., Nyberg, L., Wik, M. (2018) Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach. Proceedings of the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management ISCRAM 2018 / [ed] F.K. Boersma & B. Tomaszewski, ISCRAM, 2018, s. 841-850
 • Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M. (2019) Elaborating requirements for a digital crisis training tool: Findings from a pilot study. Proceedings of the 28th International Conference on Information Systems Development: Information Systems Beyond 2020, ISD 2019. Toulon. https://aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2019/CurrentTopics/5/
 • Magnusson M., Pettersson J.S., Bellström P., Andersson H. (2019) Developing Crisis Training Software for Local Governments—From User Needs to Generic Requirements. Proceedings of the 27th International Conference on Information Systems Development: Designing, ISD 2018. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22993-1_5