INCREDILAB

 

INCREDILAB INcreased Climate Resilience Education and DIgital transformation Lab

Projektet ska främja klimatanpassning och beredskap för klimatrelaterade gränsöverskridande kriser. Projektets aktiviteter ska bidra till att öka och förbättra samverkan mellan kommuner, företag och andra organisationer inom gränsregionen Värmland-Innlandet. Genom en behovsanalys och genom att utveckla och testa både analoga och digitala spel, sprider och utvecklar INCREDILAB kunskap och åtgärder kring klimatanpassning och beredskap idag såväl som för framtiden.

PRIORITERING EN GRÖNARE GRÄNSREGION

SVENSK PROJEKTÄGARE  Karlstads universitet (KAU)

NORSK PROSJEKTEIER  Høgskolen i Innlandet (HINN)

EU-STÖD  467 655 EUR

STATLIGE IR-MIDLER  200 000 EUR (2 milj NOK)

TOTALBUDGET  1 119 470 EUR

PROJEKTTID  1 jan 2024 – 31 dec 2026

KONTAKTPERSON  Peter Bellström, peter.bellstrom@kau.se, Bjørn Tallak Bakken, bjorn.bakken@inn.no