Preparing for Future Crisis Management

Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Projektet CriseIT syftar till att utveckla digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.
 

Projektet

Med nya typer av hot och ett förändrat klimat ökar kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor. För att klara framtidens utmaningar behövs komplement till traditionella övningsmetoder.

Aktuellt

Under Aktuellt publicerar vi nyheter och resultat från projektet.

Deltagare

I projektet deltar bland annat Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet, Fylkesmannen i Hedmark, Länsstyrelsen Värmland, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), AppieModeAB, Strategisk Respons, EON Reality, samt kommuner i Hedmark och Värmland.

CriseIT 2 har börjat!

Just nu pågår arbetet med att uppdatera webbplatsen med information om det nya projektet.

Här kan du följa senaste nytt. Har du förslag eller frågor? Kontakta oss!

AktuelltKontakt

Att öva digitalt och småskaligt är något som vi ser som en positiv utveckling av övningsverksamheten i kommunen. Verktyget har hjälpt oss genomföra funktionsövningar där vi kan stärka krisledningsstabens olika roller. Eftersom inte övningsmomenten behöver ske synkront ställs inte lika stora krav på deltagaren att pausa sitt ordinarie arbete för att öva.

Ida Andersson

Säkerhetssamordnare, Arvika kommun

Som verdensledende aktør innen kunnskapsoverføring ved hjelp av AR/VR teknologi ser vi et enormt potensiale i å tilgjengeliggjøre viktig informasjon ved bruk av denne teknologien under en krise, både under øvelser og skarpe hendelser. Situasjonsforståelsen øker med vårt intuitive visualiseringsverktøy i AR, som presenterer et oppdatert situasjonsbilde og dermed gi kriseledelsen bedre beslutningsunderlag. Gjennom vår videreutvikling av verktøyet i CriseIT 2 vil vi gjøre øvelser mer attraktivt og øke læringsutbyttet ved å visualisere digital informasjon på en forståelig måte.

Øyvind Lauvås

Programme Manager, EON Reality

Att inom CriseIT-projektet få vara med och utveckla och testa (öva med) digitala verktyg för krisövning är både spännande och inspirerande. Resultat från flertalet övningar indikerar att verktygen har hög potential att bli ett gott komplement till traditionella övningar så som t ex table-top. Digitala verktyg tycks vara ett steg i rätt riktning både för organisationer och aktiva som behöver öva/övas och detsamma gäller för forskningsfältet.

Peter Bellström

Informatik, Karlstads universitet

Det är roligt och intressant att vara med och bygga ett gränsöverskridande nätverk inom digitaliserad krisövning. Vi ser stort engagemang hos alla parter, från forskning till myndigheter och privata aktörer.

Emelie Hindersson

Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet

Är du beredd om krisen kommer?

Till testet

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

CriseIT 2 bygger på erfarenheter

Inom CriseIT 2 “Implementing future crisis management training 2019-2021” bygger vi vidare på ett tidigare projekt, CriseIT 1, som pågick mellan 2016-2018. Mer information om det tidigare projektet finns här.