Første demonstrasjonsøvelse er først og fremst rettet mot prosjektets partnere, samt referansegruppen. Dere som tilhører denne gruppen innehar verdifull kompetanse og erfaring og deres tilbakemeldinger vil være viktige bidrag videre i prosjektet. Det er også en fordel...

läs mer