Digital workshop om utvikling av digitale øvelser

Workshopleder for CriseITs digitale workshop som ble gjennomført 5.oktober, Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, sier fornøyd: Work-shop’en denne gang gav oss mulighet til å videreutvikle øvelsene som er under utvikling. Vi kunne se på nye øvelser som er...

CriseIT deltar i kampanjen Mitt Europa

Hva bidrar EU egentlig med i nærheten av der du bor?  Med CriseIT for eksempel!  Interreg-prosjektet CriseIT er finansiert med EU-midler og  utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. CriseIT fokuserer på praktisk bruk av...
Studenter øver på ‘en krise i krisen’

Studenter øver på ‘en krise i krisen’

Like før sommeren ble det gjennomført en digital kriseøvelse med masterstudenter på Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Overordnet hensikt var å øve en «krise i (Covid-19) krisen», og ha fokus på det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen ble gjennomført i Learning...