Under våren har vi fortsatt att jobba med att sammanfatta forskningsresultat inom digitalisering av krisberedskap och presenterat dem i olika forum. Vi har också jobbat med att undersöka förutsättningarna för ny forskningsfinansiering och det har bland annat lett till att vi börjat samarbeta med en ny forskningspartner på Island och även fått kontakt med forskare i Estland. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill diskutera någon frågeställning inom digitalisering av krisberedskap eller få demonstration av någon metod vi jobbat med inom CriseIT. 

Här finns resultaten samlade: https://www.criseit.org/resultat/

Kontakt: Monika Magnusson, monika.magnusson@kau.se

Soliga hälsningar!