MSBs Samverkansseminarium 2019

Den 28-29 maj genomför MSB årets samverkansseminarium: ”Välkommen till ett seminarium speciellt för dig som verkar inom krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå. Samverkansseminariet anordnas i samarbete med Kunskapsplattform ledning och är...