Demo øvelse i CriseIT 2 gjennomført

Cirka 20 personer fra CriseITs referansegruppe og partnere deltok i februar på en demo øvelse i Charlottenberg. Øvelsen har gitt CriseITs prosjektgruppe mange nyttige erfaringer for videre arbeid med å utvikle virtuelle øvelser og øvelsesverktøy. Scenarioen for...

Demoøvelse 13. februar 2020

Den 13 februari genomförs en första demonstrasjonsøvelse i CriseIT 2 i Charlottenberg på Ekman Hotels. Målsetning Målsetningene med denne første demoøvelsen er flere: Denne øvelsen vil tjene som prototyp for øvelsene i den kommende øvelses-«banken»Øvelsen blir en...

Pilotövning genomförd på svensk kommun

I november genomfördes ytterligare en pilotövning (läs mer om tidigare pilotövning här), denna gång inom en värmländsk kommuns ledningsorganisation. Det var första gången denna kommun deltog i en övning som använde sig av CriseITs övningskoncept. Denna pilotövning var...

CriseIT presenteras för styrkommittén

Styrkommittén för Interrreg Sverige-Norge programmets delområde Inre Skandinavien besökte i slutet av november Karlstads universitet. Politiker/ledamöter från Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus och Östfold lyssnade tillsammans med det svenska och norska...

CriseIT-forskning på konferensen Neon 2019

Kan CriseIT:s koncept för digitala krisövningar skapa effektivare processer för krisövningar? Fyra forskare från projektet (Monika Magnusson, Peter Bellström, Björn Tallak Bakken och Geir Ove Venemyr) presenterade på konferensen Neon, Nettverk for...

Projektmöte i Karlstad

Planering av den serie av demoövningar som ska äga rum i projektet var en av punkterna på agendan när projektgruppen möttes i Karlstad 21-22 november. Övningarna ska ge deltagarna en inblick i hur de olika IT-verktygen kan användas för att planera, genomföra och...