Prøv vår parlør

Parlør for norsk-svenske krisetermer er utformet innenfor Interreg-prosjektet CriseIT. Parløren skal fange opp ord som samarbeidende organisasjoner drar nytte av når de praktiserer kriseberedskap og krisehåndtering på ledernivå. Nu finns också en interaktiv...

Välkomna på CriseIT2 slutkonferens

Vi ska göra bokslut över vad vi åstadkommit, diskutera framtidens övningar, och demonstrera (med din delaktighet) de verktyg som tagits fram under projektets gång. Det finns möjlighet att närvara digitalt för den som inte har möjlighet att resa.Erik Persson, CriseIT...

Interreg lyfter fram CriseIT som gott exempel

CriseITs huvudfinansiär är EU-programmet Interreg med syfte att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg vill bland annat hantera gemensamma utmaningar...