Pilotövning genomförd på svensk kommun

I november genomfördes ytterligare en pilotövning (läs mer om tidigare pilotövning här), denna gång inom en värmländsk kommuns ledningsorganisation. Det var första gången denna kommun deltog i en övning som använde sig av CriseITs övningskoncept. Denna pilotövning var...

CriseIT presenteras för styrkommittén

Styrkommittén för Interrreg Sverige-Norge programmets delområde Inre Skandinavien besökte i slutet av november Karlstads universitet. Politiker/ledamöter från Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus och Östfold lyssnade tillsammans med det svenska och norska...

CriseIT-forskning på konferensen Neon 2019

Kan CriseIT:s koncept för digitala krisövningar skapa effektivare processer för krisövningar? Fyra forskare från projektet (Monika Magnusson, Peter Bellström, Björn Tallak Bakken och Geir Ove Venemyr) presenterade på konferensen Neon, Nettverk for...

Projektmöte i Karlstad

Planering av den serie av demoövningar som ska äga rum i projektet var en av punkterna på agendan när projektgruppen möttes i Karlstad 21-22 november. Övningarna ska ge deltagarna en inblick i hur de olika IT-verktygen kan användas för att planera, genomföra och...

Universitetsstudenter involverade i CriseIT

CriseIT involverar flera företag och kommuner, både på den svenska och den norska sidan. Involverade är också studenter på olika nivåer i sin utbildning vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Denna höst deltar Elin Nilsson genom en kurs på...

Pilotövning pågår inom statlig organisation

Just nu pågår en pilotövning inom en statlig organisation. Detta är tredje gången denna organisation genomför en liten övning med hjälp av CriseITs övningskoncept med i huvudsak asynkron kommunikation där deltagare beskriver sina roller och arbetar fram lägesbild och...