Efter att den interaktive introduktionen till CriseITs norsk-svenska parlör för krisövning blev klar, har redaksjonssjefen på Mitt Eidskog och Mitt Kongsvinger testat språkkunskaperna hos två lokalpolitiska ledare samt en insatsledare hos polisen och en brandchef. Testet föll väl ut för de intervjuade: av 10 ord landade resultaten på mellan 8 och 9,5 rätt. Men de framhåller också nyttan av en ordlista:

– Lik forståelse av språk som blir brukt skaper en lik situajonsforståelse for oppdraget som skal utføres, säger Åge Sandbakken i artikeln som återfinns på https://www.mittkongsvinger.no/eidskog-kommune-eli-wathne-glamdal-brannvesen-iks/vi-har-testet-svenskkunnskapene-til-nodetater-og-ordforere/937639 .