Forskare inom CriseIT står som författare bakom ett kapitel i den sjätte rapporten om Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning från Universitetspedagogiska enheten (UPE) vid Karlstads universitet. Kapitlet handlar om erfarenheter från en fallstudie inom CriseIT där lärplattformen Canvas testats och utvärderats som verktyg för digital krisövning.

Corona-pandemin har medfört ett kraftigt ökat fokus på olika digitala kommunikationsformer. Samtidigt är pandemins utdragna förlopp och genomgripande effekter i samhället det största testet av svensk och norsk krisberedskap och krisledning sedan andra världskriget. Just digital kommunikation och krisövning är ju i fokus i CriseIT: att, genom användandet av digitala verktyg, möjliggöra att kunna genomföra krisövningar oftare, enklare, mer flexibelt och oberoende av tid och plats.

Canvas är en välanvänd plattform för lärande som används vid en rad utbildningsinstitutioner i såväl Norge som Sverige, det var därför naturligt att valet föll på Canvas som testplattform för utvecklandet av digitala krisövningsverktyg i CriseIT. Kapitlets författare är verksamma inom projektet CriseIT vid Karlstads universitet, Sverige eller Høgskolen i Innlandet, Norge.

Våra resultat tyder på att det är relevant att fortsätta utveckla ett krisövnings­verktyg i Canvas. I stora drag tycks såväl Canvas som plattform som den aktuella övningen ha fungerat väl. Canvas upplevdes som enkelt att använda och upplevs även användbart vilket är en bra förutsättning för att ett krisövnings­verktyg i Canvas verkligen skulle bli använt i praktiken och kunna bidra till tids­besparingar och effektivisering av övnings­verksamhet.

Peter Bellström, Karlstads universitet, en av rapportförfattarna.

Referens och länk till bokkapitlet:

Bellström, P., Persson, E., Magnusson, M., Pettersson, J S., Wik, M., Venemyr, G O. & Hindersson, E. (2020) Canvas som plattform för digitala krisövningar: Några första resultat från en demonstrationsövning. In: Niklas Jakobsson och Carina Vikström (ed.), Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019 (pp. 11-42). Karlstad: Karlstads universitet

Läs mer:

  • UPE Rapporten Kursdesign i Canvas: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2019, hittar du här