Välkomna på CriseIT2 slutkonferens

Vi ska göra bokslut över vad vi åstadkommit, diskutera framtidens övningar, och demonstrera (med din delaktighet) de verktyg som tagits fram under projektets gång. Det finns möjlighet att närvara digitalt för den som inte har möjlighet att resa.Erik Persson, CriseIT...

CriseIT hadde en egen sesjon på NEON

CriseIT-teamet hadde en egen sesjon på den digitale konferanse Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge (NEON) i november. Geir Ove Venemyr var sesjonsleder og både Geir Ove selv och John Sören Pettersson presenterte resultater fra nylig gjennomførte synkrone og...