Informatikstudenten Patrik Pedersen har i skrivit en uppsats ”Mobila applikationer för att koordinera frivilligas krisarbete: En behovsanalys av möjligheter och utmaningar”. Patrik var med i en idésprint som CriseIT arrangerade i samarbete med Drivhuset och ingick i den vinnande (tvärvetenskapliga) gruppen. I uppsatsarbetet har han byggt vidare på idésprintens tema och har funnit att det kan finnas ett behov av en mobilapplikation för att koordinera frivilliga insatser vid en kris men också att det finns utmaningar i förvaltning av applikationen och samt att tekniska hjälpmedel i form av mobilappar ska accepteras av slutanvändarna.