CriseITs huvudfinansiär är EU-programmet Interreg med syfte att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg vill bland annat hantera gemensamma utmaningar och skapa nya möjligheter för samarbete över gränserna och CriseIT lyfts fram som ett bra exempel på detta. Vi kan ju inte annat än att hålla med:

Samarbete har aldrig tidigare varit lika viktigt som nu när utmaningarna är globala.

För att uppmärksamma Interregs 30-årsjubileum publiceras en artikelserie om goda grannar, ungdomar och ett grönt Europa. En artikel om CriseIT publicerades i serien inom temat ”alla har vi grannar”. Läs artikeln här: http://www.interreg-sverige-norge.com/criseit-2-implementing-future-crisis-management-training/

Här finns länkar till mer information om Interregs 30-årsjubileum:

https://interreg.eu/interreg-30-years-together/

http://www.interreg-sverige-norge.com/30-ar-av-framgangsrikt-samarbete-over-granser-grattis-interreg/

Interreg lyfter också CriseIT i sin genomföranderapport för 2019: http://www.interreg-sverige-norge.com/wp-content/uploads/2020/05/Det-svensk-norska-samarbetet-forts%C3%A4tter-2019.pdf