Parlør for norsk-svenske krisetermer er utformet innenfor Interreg-prosjektet CriseIT. Parløren skal fange opp ord som samarbeidende organisasjoner drar nytte av når de praktiserer kriseberedskap og krisehåndtering på ledernivå.

Nu finns också en interaktiv introduktion till parlören både för norskspråkiga användare och svenskspråkiga användare där man kan få prova på olika aspekter av ordlisteanvändning. Denne interaktive introduksjonen er ikke en øvelse i å lære andrespråket. Den inneholder i tillegg momenter der du blir bedt om å beskrive dine behov for termer, samt hvordan du opplever anvendelsen av ordlisten.