CriseIT hadde en egen sesjon på NEON

CriseIT-teamet hadde en egen sesjon på den digitale konferanse Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge (NEON) i november. Geir Ove Venemyr var sesjonsleder og både Geir Ove selv och John Sören Pettersson presenterte resultater fra nylig gjennomførte synkrone og...

Digital workshop om utvikling av digitale øvelser

Workshopleder for CriseITs digitale workshop som ble gjennomført 5.oktober, Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, sier fornøyd: Work-shop’en denne gang gav oss mulighet til å videreutvikle øvelsene som er under utvikling. Vi kunne se på nye øvelser som er...

CriseIT deltar i kampanjen Mitt Europa

Hva bidrar EU egentlig med i nærheten av der du bor?  Med CriseIT for eksempel!  Interreg-prosjektet CriseIT er finansiert med EU-midler og  utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. CriseIT fokuserer på praktisk bruk av...
Studenter øver på ’en krise i krisen’

Studenter øver på ’en krise i krisen’

Like før sommeren ble det gjennomført en digital kriseøvelse med masterstudenter på Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Overordnet hensikt var å øve en «krise i (Covid-19) krisen», og ha fokus på det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen ble gjennomført i Learning...