Skärmavbild från workshop i mötesverktyget Zoom.

Workshopleder for CriseITs digitale workshop som ble gjennomført 5.oktober, Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, sier fornøyd:

Work-shop’en denne gang gav oss mulighet til å videreutvikle øvelsene som er under utvikling. Vi kunne se på nye øvelser som er tilpasset AR-VR-teknologi, og diskutere sentrale forutsetninger for å lykkes med asynkrone øvelser. Diskusjonene fløt godt og vi kom virkelig et steg videre.

19 deltagare fra prosjektgruppen, prosjektets referansegruppe og behovseiere arbeidet sammen med å tilpasse flere øvelser til det AR-verktøyet som utvikles i Norge (DSS/XR-base). De diskuterte også de eksisterende øvelsene, og så på en ytterligere utvidelse av øvelsesbanken.

Øvelsesbanken

En viktig del av projektet består i å ta frem en håndfull øvelser som kan tilpasses og anvendes i ulike organisasjoner (den såkalte øvelsesbanken) og på den måten senke terskelen for å øve og bidra til forenklet øvingsplanlegging i for eksempel en kommune.

Så langt er det jobbet frem 5 øvelser som er på ulike stadier i utviklingsprosessen:

1.Kommunikasjonsøvelse

2.Diskusjonsøvelse –Skoleskyting

3.Diskusjonsøvelse -DDoS-angrep på kommune

4.Diskusjonsøvelse -Brann + større arrangement

5.Diskusjonsøvelse -Pandemi + togbrann

Fremgangsmåte workshoppen

Workshoppen i oktober startet med en demonstrasjon DSS/XR-base, AR-verktøyet som utvikles i Norge. Deretter ble deltakerne delt i grupper som videre bearbeidet øvelsenen. Fokus for de ulika gruppene var:

Videreutvikling av eksisterende øvelser

Tilpasse øvelser til AR-verktøyet

Incentiver for å øve asynkront – Terskler og barrierer

-Takk til alle som deltok i workshoppen, nå har vi gode forutsetninger for å videreutvikle de digitale øvelser, både med bruk av AR-verktøy og for å gjøre øvelsesbanken tilgjengelig for ulike organisasjoner.