Hva bidrar EU egentlig med i nærheten av der du bor?  Med CriseIT for eksempel!  Interreg-prosjektet CriseIT er finansiert med EU-midler og  utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. CriseIT fokuserer på praktisk bruk av digitalt øvingsverktøy i organisasjoner og kommuner, slik at for eksempel Arvika og Hamar i fellesskap kan øve på en krise -uten å måte samles.  

For å vise hva vi driver og bidrar med i grenseregionen i Indre Skandinavia deltar CriseIT i den digitale kampanjen Mitt Europa. Her settes søkelys på forskjellige EU-prosjekter som har direkte effekt på innbyggerne.  Tidligere har Mitt Europa vært en uke med arrangementer, foredrag og åpent hus, men i forbindelse med Covid19 gjennomføres årets kampanje digitalt.

I Mitt Europas digitale kampanje-uke fra 28. september  til 4. oktober er CriseITs aktiviteter synlige på den samlende kampanjeside og på kartet. Vi kommer til å dele smådryp fra prosjektet og håper at vi gjennom å være aktivt når ut mot et større og kanskje nytt publikum i hele Europa.

Følg med på #mitteuropa og #euinmyregion for å finne ut om CriseITs aktiviteter og for se hva som skjer i resten av Europa!