Vi vill på detta sätt önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år! År 2020 har varit speciellt för oss alla och förstås alldeles särskilt för er som jobbar med krishantering på lokal, regional och nationell nivå. Vi har fått bekräftat hur viktigt det är att ha en god krisberedskap och tyvärr också att det är svårt eller omöjligt att förbereda sig för allt. I projektet har vi om möjligt motiverats än mer i arbetet med att utveckla verktyg för effektiva krisövningar och metoder för förenklat övande.

Arbetet i CriseIT 2 fortskrider. I februari genomförde vi en demoövning i Charlottenberg som gav vär-defull input till projektet. Erfarenheterna från demoövningen har vi bland annat sammanfattat i en pedagogisk skrift med fokus på att öva i lärplattformen Canvas.

Övningsbanken


I maj och oktober genomförde vi distribuerade workshops där vi tog fram och vidareutveck-lade övningar till övningsbanken tillsammans med deltagare från olika organisationer. På grund av det rådande läget har vi annars i stor utsträckning fått fokusera arbetet i projektet på utveckling och forskning som inte kräver medverkan av er som jobbar i de mest berörda verksamheterna. Vi har bland annat testat våra IT-verktyg med studenter vid Høgskolen i Innlandet (DSS:et), med en svensk myndighet och ett svenskt företag (övningsverktyget i Canvas). I samband med detta utvecklar vi även våra metoder för att planera, genomföra och utvärdera digitala övningar.

Konferensen og arbet med Demoövning

Vid konferensen NEON (Nettverk for Organisasjonsforsking i Norge) i november var CriseIT välrepresenterat med två bidrag från projektet. I övrigt jobbar vi vidare med att sprida våra resultat och planerar bland annat för att publicera de första övningsunderlagen i övningsbanken i början av nästa år. Vi arbetar också för att kunna genomföra en Demoövning 2.0, denna gång i distribuerad form, under våren 2021.
Ett av våra partnerföretag har bytt namn! EON Reality Norway AS heter numera Fynd Real-ity AS. Företaget kommer bland annat fortsätta utvecklingen av sitt 3D-kartsystem DSS, byggd på AR/VR-plattformen CORE. Systemet används i Høgskolen i Innlandet utbildningar.

Projektledar

Från och med årsskiftet 2021 tar Erik Persson från Centrum för forsk-ning om samhällsrisker (CSR) vid Karlstads universitet över projektledarskapet på svensk sida. Detta är ett planerat byte eftersom projektet är ett samarbete mellan CSR och ämnet informatik. På norsk sida är Bjørn Tallak Bakken fortsatt projektledare.


Ett år återstår av CriseIT – ett projekt som öppnat dörrar för nya och spännande samarbeten, gemensam utveckling och forskning inom ett ytterst viktigt område. Vi ser fram emot att ”knyta ihop säcken” tillsammans nästa år!

God jul og et godt 2021!