Den 18 november 2021 träffades projektparter och behovsägare från Norge och Sverige för slutkonferens i projektet CriseIT2. Målgrupp för konferensen var intresserade av digitalisering av krisberedskap och -hantering inom såväl offentlig som privat sektor och inom forskning såväl som praktisk tillämpning. Konferensen samlade 30-talet deltagare på plats i Arvika och 10-talet digitalt uppkopplade via webb. Representanter för projektgrupp, behovsägare och nationell- och regionala myndigheter på både norsk och svensk sida deltog. 

Konferensen bjöd på information och resultat på temat Digital krisövning som resurseffektivt komplement till ordinarie övningsverksamhet och summerade arbetet och lärdomar från CriseIT 2, där vi trots, men också motiverade av Corona-pandemin som visade på en annan styrka med att öva digitalt, hunnit med en hel del:

Tidslinje över aktiviteter i CriseIT 2.

Deltagarna fick testa digitala verktyg för krisledning, diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom området digitalisering av krisberedskap. Som bonus fick deltagarna också svaret på frågan om de var lika smarta som en masterstudent på Rena inom området krisberedskap.

Det blev tydligt att deltagarna, liksom projektgruppen, uppskattade att äntligen få träffas fysiskt, det vittnade såväl sorlet under pauserna och engagemanget i övningar och kommentarer om.

Coronapandemin har ju verkligen visat på vikten av att kunna öva, även under pågående kris och när det inte går att samlas fysiskt. Vi är jätteglada att vi nu kunde träffas över gränsen igen för första gången på nästan två år, säger Erik Persson, projektledare.

Efter lunchen fick konferensdeltagarna vara med om en demonstration av en övning, hämtad från CriseITs under projektet framtagna övningsbank, i verktyget Core DSS. 

Knut Henrik Aas, CEO på Fynd reality (http://www.fyndreality.com) demonstrerar hur VR-anslutna och PC-användare ineteragerar i krisövningsverktyget CORE-DSS. Foto: CriseIT.

Som avslutning diskuterades hur projektets resultat ska förvaltas och hur resultaten fortsatt ska komma till nytta för nuvarande och framtida målgrupper. Vi diskuterade också vägar framåt för digital krisövning, i Sverige och Norge samt när det gäller fortsatt gränsöverskridande samverkan inom området.

Det är tydligt att det finns ett växande behov av att diskutera och lära mer om digitalisering av krisövning och nu när projektperioden tar slut vid årsskiftet är vi alla som deltagit på konferensen och andra som deltagit i CriseIT-projektet på olika sätt viktiga aktörer för att nätverket kring CriseIT och digitalisering av krisövning ska leva vidare. 

Vi passar på att tacka alla deltagare för er medverkan på slutkonferensen och för ert värdefulla arbete inom området!