Tordagen 22 september anordnade Interreg ett informations- och inspirationsmöte med anledning av det nya Interreg Sverige-Norge programmet. CriseIT-samarbetet var på plats genom projektledarna för CriseIT 2: Monika Magnusson, Karlstads universitet och Bjørn Tallak Bakken, Høgskolen i Innlandet.

Bild: Bjørn Tallak Bakken, Høgskolen i Innlandet och Monika Magnusson, Karlstads universitet, båda projektledare för projektet CriseIT 2 berättar om CriseIT-samarbetet på Interregs informations och inspirationsdag. Foto: Jenny Karlsson

Projekten som grundlade CriseIT-samarbetet:

  • CriseIT – Preparing for future crisis management, genomfördes mellan 2016-2018 med målsättningen att utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. 
  • CriseIT 2 – Implementing Future Crisis Management Training genomfördes mellan 2019-2021 med målsättningen att bidra med kunskaper och verktyg som underlättar en fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och ett utökat gränsregionalt samarbete kring krisberedskap i gränsregionen Innlandet-Värmland.

Projekten finansierades till lika stora delar av projektens parter och EUs Interreg Sverige-Norge program, Inre Skandinavien