Cirka 20 personer fra CriseITs referansegruppe og partnere deltok i februar på en demo øvelse i Charlottenberg.

Øvelsen har gitt CriseITs prosjektgruppe mange nyttige erfaringer for videre arbeid med å utvikle virtuelle øvelser og øvelsesverktøy.

Scenarioen for øvelsen besto av fire momenter med bombetrusler og skoleskyting på en kommunal skole. Fiktive filmer og lydfilmer produsert i CriseIT 1 ble brukt for å gjøre scenariet så realistisk som mulig. Læringsplatformen Canvas som ble brukt som kommunikasjonskanal i øvelsen og deltakerne ble delt i arbeidsgrupper.

På grunnlag av en rekke spørsmål måtte gruppene diskutere hvordan kommunen skulle handle. Her måtte de ta utgangspunkt i eget planarbeid, herunder beredskapsplaner for terrorhandlinger, tilhørende tiltakskort og krisekommunikasjonsplan. 

Gruppearbeid

Gruppene var blandet med norske og svenske deltakere som sjenerøst delte sine erfaringer og stilte spørsmål om hvordan det fungerte over grensen.

I tillegg til å øke kunnskapen om egen organisasjons beredskapsplan, var målet å øke stabens rollebevissthet. De skulle også drøfte utfordringer relatert til kommunikasjon håndtering av pårørende i en krisesituasjon, bygge felles mentale modeller, øke bevisstgjøring om egne beslutninger. Hvis gruppen ble enige om et svar, ble dette ført inn i systemet.

Deltakerne opplevde øvelsen som realistisk og positiv. Diskusjonsøvelsene gir selvinnsikt og læring, ‘dette er jeg ikke god på’, sa en av deltakerne etterpå. Det kom også inn mange tips og ideer etter øvelsen, for eksempel om at verktøyet kunne ha et forslag til et beredskapsplan og ‘best practice’ eksempler hvor man kan ‘låne’ hverandres planer.

Øvelsen i Charlottenberg vil tjene som prototyp for øvelsene i den kommende øvelses-«banken» og var en testarena for et av verktøyene i prosjektet.

Gjest

Martina Granholm, doktorgradsstipendiat, Mittuniversitetet, Sverige

Etter øvelsen fikk prosjektet besøk av Martina Granholm, doktorgradsstipendiat fra Mittuniversitetet i Sverige. Hun presenterte Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 3 (GSS3)”, et Interreg projekt i Nordens Gröna Bälte.

CriseIT og GSS3 jobber med like utfordringer og det ble en interessant diskusjon og utveksling av erfaringer som monnet ut i et konkret samarbeid på noen områder.

Les mer om GSS3-prosjektet her.