CriseIT presenteras för styrkommittén

Styrkommittén för Interrreg Sverige-Norge programmets delområde Inre Skandinavien besökte i slutet av november Karlstads universitet. Politiker/ledamöter från Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus och Östfold lyssnade tillsammans med det svenska och norska...