Styrkommittén för Interrreg Sverige-Norge programmets delområde Inre Skandinavien besökte i slutet av november Karlstads universitet. Politiker/ledamöter från Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus och Östfold lyssnade tillsammans med det svenska och norska sekretariatet på presentationer av två projekt. Från CriseIT deltog Morten Wenstad, EON Reality Norway, Anders Bergström, AppieMode, Erik Persson, Centrum för klimat och säkerhet samt den svenska projektledaren Monika Magnusson från Handelshögskolan vid Karlstads Universitet.

Företagen berättade om de IT-lösningar som utvecklas i samarbete med projekt. Medarbetarna vid universitet beskrev det övriga arbetet som genomförts och planeras. Åhörarna fick även en kort introduktion till de pedagogiska verktyg som används för att visualisera och lära om klimatrelaterade risker i användarlaboratoriet Risklab. Intresset var stort  och vi fick flera värdefulla inspel till vårt arbete. Många av åhörarna hade själva deltagit i krisledningsövningar eller haft ansvar för krishantering i sina organisationer. Det är exempelvis viktigt att öva på det mediatryck som uppstår var en kommentar. Krisberedskap blir ständigt mer aktuellt konstaterade en annan av ledamöterna.