Prosjektgruppen i CriseIT 2 hadde denne uke et 7 timers arbeidsseminar i Zoom for å utvikle nye øvelsesscenarioer. Det var første gang CriseIT gjennomførte en så lang og omfattende workshop i et digitalt format, og gruppen var positiv overrasket over effektiviteten i den nye arbeidsmåten.

 –Gruppen viste stort engasjement og kreativitet og vi fikk gjennomført alt vi hadde planlagt, sier prosjektleder Monika Magnusson. –Vi har nå to nye nesten ferdige øvelser som vi vil evaluere og fullføre med prosjektets behovseiere. Å gjennomføre workshopen på avstand fungerte over all forventning, og vi ble enige om at vi vil gjøre dette igjen.

Til øvelsesbanken

Det var Monika Magnusson, Peter Bellström, John Sören Pettersson og Erik Persson fra Karlstads Universitet, Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, Anders Bergström fra Appie Mode AB og Frode Sveen fra EON Reality Norway som traff hverandre for å utarbeide de nye scenarioer. Øvelsene skal inngå i prosjektets planlagte øvelsesbank, som kommuner og etater kan anvende i forbindelse med kriseberedskapsøvelser.

Digital workshop

Etter en felles gjennomgang av prosjektet, delte forsamlingen seg i to digitale rom for å jobbe videre med hver sin øvelse. En gruppe tok for seg en situasjon der en kommunes digitale infrastruktur blir hacket. Resultatet ble et utgangspunkt for øvelse av ledelse, organsering og situasjonsforståelse.  På kick off for CriseIT 2 i fjor ble hacking/IT-problemer nevnt som et krisescenario prosjektets behovseiere kunne tenke seg å øve på.

Gjennomføres i Canvas

Den andre gruppe jobbet med utvikling av en øvelse rundt en skogsbrann der det samtidig foregår et stort arrangement. Her er formålet av øvelsen fremfor alt å trene på å ta omfattende avgjørelser og på samarbeid.

Øvelsene er utformet slik at scenarioene kan tilpasses eller byttes ut med andre.

Begge øvelsene  kan gjennomføres i plattformen Canvas, slik at deltakerne kan øve fra sin vanlige arbeidsplass. Det ene scenarioet er en kort øvelse på 2 timer. Det andre kan gjøres i 30 til 60 minutter per dag i fem dager.  

Demo øvelse

Tidligere i år gjennomførte CriseITs referansegruppe og partnere en demo øvelse i Charlottenberg som ga prosjektgruppe mange nyttige tips for utvikling av de nye øvelsene og verktøy.

Les saken om demo-øvelsen i Charlottenberg her

I forbindelse med Covid2019-situasjonen er det usikkert når partnere i CriseIT skal teste materialet igjen, og i hvilke form det blir.