Användarnas krav och önskemål i fokus

I projektets arbete med att utveckla ett digitalt verktyg för krisövning är utgångspunkten de behov, krav och önskemål som användare har. Därför genomförs regelbundna workshops med behovsägare där olika delar av verktyget testas och diskuteras. På både svenska och...