I projektets arbete med att utveckla ett digitalt verktyg för krisövning är utgångspunkten de behov, krav och önskemål som användare har. Därför genomförs regelbundna workshops med behovsägare där olika delar av verktyget testas och diskuteras. På både svenska och norska sidan har nu workshops hållits med fokus på krav och önskemål för utbildningsmodulen i krisövningsverktyget.

Den 27 september genomfördes en heldags-workshop i Arvika. De krav och önskemål som framkom kommer bland annat Malin Wik att ta med sig in i arbetet med att skapa skrämbildsprototyper och Ozlab prototyper för vidare test och utvärdering. Deltagare i Arvika var  behovsägare från Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Arvika kommun samt forskare och utvecklare från Karlstads universitet och Redpill Inpro.  Nästa möte med de svenska behovsägarna kommer att genomföras i Räddningstjänsten Karlstadsregionens lokaler den 8 november.

På den norska sidan hölls en workshop den 31 oktober.  Några av de krav, önskemål, kommentarer och funderingar som framkom berörde skillnader och likheter om hur kriser hanteras och övas på norska respektive svenska sidan som är viktiga att lyfta fram i ett tidigt skede i projektet. Krav och önskemål tar John Sören Pettersson med sig in i arbetet med att skapa skärmbildsprototyper och Ozlab prototyper som han och Malin Wik har till uppgift att skapa inom ramen för projektet. Vid workshopen i Elverum deltog behovsägare från Hamar Kommune, Våler Kommune och Sivilforsvaret. Deltog gjorde också forksare och utvecklare från Crisis Training,  Høgskolen i Hedmark Karlstads universitet. Nästa möte med de norska behovsägarna rörande krisövningsverktyget är planerat till våren 2017.

/Peter Bellström