Engagerade deltagare testade nya verktyg

Tummen upp! var det sammanfattande omdömet när projektets intressenter från både Sverige och Norge möttes för att testa de båda verktygen som nu utvecklas i projektet CriseIT. Säkerhets- och beredskapssamordnare och andra ansvariga för krisberedskap från kommuner,...