Tummen upp! var det sammanfattande omdömet när projektets intressenter från både Sverige och Norge möttes för att testa de båda verktygen som nu utvecklas i projektet CriseIT. Säkerhets- och beredskapssamordnare och andra ansvariga för krisberedskap från kommuner, frivilligorganisationer och andra organsiationer möttes i Charlottenberg 31 jan för att få förevisning av MeTracker och Krisövningsverktyget, och testa på att använda dem. Fortsatt utveckling av verktygen diskuterades med intressenterna liksom projektets fortsättning i övrigt.  Malin Wik från Karlstads universitet, en av de som utvecklar krisövningsverktyget var glad över deltagarnas respons:
-Under workshopen fick deltagarna prova på utbildningsdelen i Krisövningsverktyget. Jag upplevde att de var positivt inställda och att de tyckte att vi kommit en bra bit på vägen. Tack vare deras input har vi kunnat identifiera en del felaktigheter och fått material för att arbeta vidare med verktyget.

Workshopen gav också inspiration och inspel från behovsägare, tex Helena Arnesen, Beredskapsetatet Oslo kommune och Jan-Roger Saetren, Hamar kommune. Ett annat inslag var inspel och diskussion om vad vi egentligen ska öva på? Vilka förmågor, klassificering av övningskategorier och/eller mål är det som verktygen ska fokusera på?

Under dagen diskuterades bland behovet av att öva mer över gränsen mellan Norge och Sverige och vad som krävs för detta. Ett faktum är att organisering av krisberedskap skiljer sig i de båda länderna och också mellan olika organisationer. Deltagarna menade att man inte ska vara rädd för att olika organisationer har olika rutiner. Övningen behövs kanske i än större grad för att upptäcka när det blir problem med olikheterna och i vilka situationer det löser sig bra ändå.

En annan diskussion rörde sig om vikten av att göra en omfattande träningsbehovsanalys. Det är kanske självklart att såväl övning som individuell träning ger bäst resultat om de bygger på en analys av kunskapsbehov, men trots detta är det inte självklart att vi i praktiken gör analyserna, bland annat beroende på tidsbrist. En del av detta är att analysera vad man kan träna enskilt inför en större gemensam övning och vad som kräver att vi övar hela eller delar av en organisation.

Dagen avslutades med att blicka framåt för det kommande året inom projektet.
– Workshopsdagen där deltagarna fick möjlighet att pröva på verktygen bekräftade att vi är på rätt väg, menar projektledaren Monika Magnusson. Verktygen har potential att fylla viktiga behov ute i kommuner och frivilligorganisationer. Vi ska nu jobba vidare med de förbättringsförslag och idéer som identifierades.
Under 2017 kommer vi fortsätta testa verktygen med hjälp av behovsägare och med det som utgångspunkt fortsätta utvecklingen av verktygen. Vi kommer också börja använda verktygen för korta utbildningar om krishantering riktade till medarbetare i projektets kommuner. I september 2017 bjuder vi in till konferens.