CriseIT ett gott exempel

CriseIT-projektet beskrivs under ”Gode eksempler” hos Interreg.no. Läs hela inlägget här: Samarbeid over grensen gir bedre kriseberedskap. CriseIT synliggörs under Gode eksempler hos Interreg.no.

CriseIT 2 kick-off 9 maj

Välkomna att inspireras, få information om status och framtidsplaner i projektet samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom krisberedskap och hur digitala verktyg kan stötta krisövning på olika nivåer. Tid: 9 maj, 10:00-16:00 (fika från 9:30) Plats: Arvika, Scandic...

#krisberedskapsveckan

CriseIT medverkar i #krisberedskapsveckan vecka 19, 6-12 maj. Krisberedskapsveckan är en ”årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig”. MSB initierade den första krisberedskapsveckan år 2017. ”Mål med...