Välkomna att inspireras, få information om status och framtidsplaner i projektet samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom krisberedskap och hur digitala verktyg kan stötta krisövning på olika nivåer.

Tid: 9 maj, 10:00-16:00 (fika från 9:30)

Plats: Arvika, Scandic hotell

Konferencier: Morten Wenstad

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälningslänk: https://criseitkickoff2019.axacoair.se/ Anmälan senast 26:e april.

Programmet:

CriseIT – på väg mot nya och fler sätt att krisöva, CriseITs projektledare Monika Magnusson, Karlstads universitet och Bjørn Tallak Bakken, Høgskolen i Innlandet

Gästföreläsning: På gränsen till något nytt! Reflektioner över ett samhällsfenomen med möjligheter, hinder, myter och kuriosa, Peter De Souza, Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Gästföreläsning Skulle digitala övningssystem kunna förbereda för en insats i en skogbrandsstab? Helena Carlsson, Säkerhetssamordnare, Örebro kommun.

Vad sker i CriseIT 2?  CriseITs delprojektledare

Workshop: Inspel till øvelsebank, Geir Ove Venemyr, Høgskolen i Innlandet

Walkaround – gåfika med möjlighet att testa projektets digital verktyg

Kontakt och mer information:Emelie Hindersson, emelie.hindersson@kau.se, 054-700 1821, se även www.criseit.org