Erik Persson från Karlstads universitet berättar om sin delaktighet i CriseIT.