CriseIT medverkar i #krisberedskapsveckan vecka 19, 6-12 maj.

Krisberedskapsveckan är en ”årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig”. MSB initierade den första krisberedskapsveckan år 2017.

”Mål med Krisberedskapsveckan är att:

  • fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris (kris och krig)
  • fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap
  • den lokala riskkommunikationen utvecklas.”

Läs mer via MSB.se.