Möte 25 januari 2016

Möte 25 januari 2016

Den 25 januari hölls det första projektmötet i CriseIT-projektet. Här fick deltagarna möjlighet att dela med sig av sina förväntningar på projektet och diskutera en gemensam vision. Vi diskuterade även projektets olika behov av kommunikation och ideer kring projektets...