Den 25 januari hölls det första projektmötet i CriseIT-projektet. Här fick deltagarna möjlighet att dela med sig av sina förväntningar på projektet och diskutera en gemensam vision.

Vi diskuterade även projektets olika behov av kommunikation och ideer kring projektets webbplats. Som en del av diskussionen fick deltagarna försöka tänka ut rubriker för möjliga framtida artiklar på webbsiten. Detta som ett sätt att tillsammans fundera över möjliga vägar framåt och de resultat som projektet kan leda till.

Delprojektledarna genomförde vidare en ”post-it-lapp-övning” i världsklass  när de lyckades identifiera och tidsmässigt planera in sina ”leveranser” till varandra. Detta är viktiga pusselbitar eftersom våra delprojekt bygger på varandra.