Quiz: Är du beredd om krisen kommer?

Quiz: Är du beredd om krisen kommer?

Ibland händer saker som gör att världen inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att samhällets service inte fungerar. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa...