Det var den övergripande frågan då ett tjugotal intressenter inom forsknings och utvecklings samarbetet CriseIT träffades den 11 maj på Høgskolen i innlandet i Elverum. Planering av lärandesituationer i form av övning och utbildningar inom krisberedskapsområdet är fokusområden inom projektet CriseIT och agendan för denna dags workshop var pedagogik för utbildning/utdanning och övning i beredskapssammanhang.

Förutsättningarna för att svara på frågan var mycket goda då deltagarna utgjorde en spännande blandning av yrkesverksamma och experter inom två viktiga kunskapsområden: krisberedskap och pedagogik.

Dagen inleddes med föredrag om utmaningar och möjligheter kopplade till lärande inom krisberedskapsområdet där deltagarna bland annat kunde lyssna till dagens gästföreläsare Mats Liljedahl från Karlstads universitets universitetspedagogiska enhet.

Mats Liljedahl satte fokus på att skapa goda förutsättningar för lärande med hjälp av en modell där kunskap, förmåga och värderingar utvecklas; utvecklingen synliggörs och tydligt återkopplas.

På eftermiddagen arbetade deltagarna tillsammans i tre arbetspass under två övergripande syften: dels att sätta igång tankeprocesser och diskussioner om vad lärande är och kan vara inom krisberedskapsområdet, men också att mer konkret börja forma de faktiska utbildningar som skall utvecklas inom projektet CriseIT.

Kristin Gustafsson, projektkommunikatör inom CriseIT och en av arrangörerna bakom dagens program sammanfattar dagen:

Jag har uppfattat att många var nöjda och tror att vi alla åkte därifrån med nya bilder av och kunskaper om lärande i bred bemärkelse och också om planering av lärandesituationer inom krisberedskapsområdet. Vilket ju var avsikten med dagen.

Vi som arbetar inom projektet kan bara hålla med och passar också på att säga:
Tack till alla deltagare för en mycket givande dag i Elverum!

Kontakt:

  • Kristin Gustafsson, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet [Projektkommunikatör]
  • Geir Ove Venemyr, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Høgskolen i Hedmark [Projektledare CriseIT arbetspaket 4]

 

Projektet CriseIT är ett FoU-projekt finansierat av Interreg Sverige-Norge inom delområdet Inre Skandinavien under namnet Preparing for Future Crisis Management. Läs mer om projektet på www.criseit.org