CriseIT deltar i kampanjen Mitt Europa

Hva bidrar EU egentlig med i nærheten av der du bor?  Med CriseIT for eksempel!  Interreg-prosjektet CriseIT er finansiert med EU-midler og  utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. CriseIT fokuserer på praktisk bruk av...
Studenter øver på ’en krise i krisen’

Studenter øver på ’en krise i krisen’

Like før sommeren ble det gjennomført en digital kriseøvelse med masterstudenter på Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Overordnet hensikt var å øve en «krise i (Covid-19) krisen», og ha fokus på det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen ble gjennomført i Learning...

Interreg lyfter fram CriseIT som gott exempel

CriseITs huvudfinansiär är EU-programmet Interreg med syfte att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg vill bland annat hantera gemensamma utmaningar...