Konferensen närmar sig

Nu gör vi de sista förberedelserna inför konferensen ”I mötet mellan krisövning och digitalisering” den 21 september i Karlstad. Konferensen bjuder på inspiration, uppdatering i aktuell forskning och praktik och erfarenhetsutbyte kring krisövning och...