MeTracker testas

Planeringsverktyget MeTracker används och utvecklas nu i flera parallella projekt inom olika områden. Ett av dem är EUprojektet Concord där verktygets fem olika kompetensområden testas av aktörer från 14 länder. Basen för projektet är i Grekland. Dessutom används det...