Planeringsverktyget MeTracker används och utvecklas nu i flera parallella projekt inom olika områden. Ett av dem är EUprojektet Concord där verktygets fem olika kompetensområden testas av aktörer från 14 länder. Basen för projektet är i Grekland. Dessutom används det för planering dels av en Natoövning och dels av Terrorismövning på Högskolan i Hamar.  Erfarenheter och utvecklade delar från de olika brukarmiljöerna ger input till processen i vårt projekt med att utveckla verktyget för planering av krisövningar på lokal och regional nivå i Sverige och Norge.

Kristin Gustafsson