Strategidagar

Projektet har nu hunnit halvvägs och ledningsgruppen för projektet möttes i Arvika under två dagar för avstämning och framåtblickande. Vi konstaterade att projektet har god fart med vidareutveckling av planeringsverktyget MeTracker som nu testas av kommuner och andra...

Välkommen på CriseIT-konferens 21 september

Nu bjuder vi in till vår första konferens inom projektet. Välkommen till Karlstads universitet den 21 september för inspiration, diskussioner och nätverkande! Konferensens tema är I mötet mellan krisövning och digitalisering och vi ser fram emot en mötesplats för oss...