Projektet har nu hunnit halvvägs och ledningsgruppen för projektet möttes i Arvika under två dagar för avstämning och framåtblickande. Vi konstaterade att projektet har god fart med vidareutveckling av planeringsverktyget MeTracker som nu testas av kommuner och andra organisationer både i Norge och Sverige och med utveckling av ett övningsverktyg som är på god väg. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte och forskning är andra viktiga delar av projektet där vi också ser resultat. Särskilt positivt är det starka engagemang och som finns hos behovsägare från kommuner, Fylkesman, Länsstyrelse och andra organisationer. Under projektets första ett och ett halvt år har vi träffats för workshops och utvecklingsarbete kring de digitala verktygen.

Arbetet går nu in i en ny fas med fortsatt utveckling av verktygen, men med ökat fokus på att planera och genomföra flera övningar där verktygen kommer att användas. Bland annat är det en gränsöverskridande övning som ska planeras och genomföras under 2018. Forskningen kommer också intensifieras och utbildningar skapas. Nu ser vi i första hand fram emot vår konferens den 21 september på temat I mötet mellan krisövning och digitalisering och Hackaton den 11 november för studenter i Karlstad och Hamar.