Öppen föreläsning och utställning om krisberedskap

Som del av den nationella Krisberedskapsveckan i Sverige, 2018 med temat stärkt beredskap och bättre riskkommunikation, samarrangerar CriseIT, Centrum för klimat och säkerhet, ämnet risk- och miljöstudier på Karlstads universitet och Karlstads universitets säkerhetsfunktion en öppen föreläsning och utställning om krisberedskap.

Den 29 maj bjuder vi in till öppen föreläsning och utställning om Krisberedskap!

Tid: 29 maj, klockan 10.15 till 12.00
Plats: Frödningsalen, 1B306, Karlstads universitet

Vi som bjuder in är:

 • Projektet CriseIT, ett interregprojekt där parter från Sverige och Norge samverkar med syftet att utveckla digitala verktyg, metoder och tillvägagångssätt under visionen ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i inre Skandinavien. Läs mer på projektets hemsida www.criseit.org
 • Centrum för klimat och säkerhet, CCS, ett forskningscenter på Karlstads universitet med fokus på nyckelområden som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Läs mer på CCS hemsida www.kau.se/ccs
 • Ämnet Risk- och miljöstudier på Karlstads universitet, med utbildningar inom risk och miljöområden på grundnivå, avancerad nivå och som forskarstudier. Läs mer på ämnets hemsida www.kau.se/risk-och-miljostudier
 • Karlstad universitets säkerhetsfunktion som ansvarar för säkerhetsarbetet på universitetet. Läs mer om säkerhet på Karlstads universitet här.

Om krisberedskapsveckan 2018

Aktiviteten är del av den nationella krisberedskapsveckan, en årligt kampanj som startats på initiativ av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Krisberedskapsveckan syftar till att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Årets Krisberedskapsvecka arrangeras från den 28 maj till den 3 juni.

 

Välkomna med på inspirationsresa om AR/VR-teknik!

EON Reality Showroom

CriseIT arrangerar studieresa till Elverum, Norge den 5 april för ett besök i EON Realitys Showroom (IDC), Terningen arena. Vi kommer att få möta och prova på spännande och intresseväckande AR- och VR-tillämpningar ur perspektivet krisövning och krisberedskap samt förevisas hur AR/VR-teknik kan användas i utbildning- och övningssyfte. Visningen startar kl 13.00 men vi startar samtal och möten med alla deltagande redan under lunchen (självkostnadspris).

Mer information:

För resan finns möjlighet att samåka (ev. behöver vi ta ut ett självkostnadspris).

Tex: Avresa från Karlstad ca 7:00, återresa från Elverum ca 17:00

För de intresserade finns vidare möjlighet att åka vidare och delta i Krisberedskapskonferens i Oslo den 6 april (i mån av plats – hör av er så snabbt som möjligt). https://www.inn.no/konferanser/nasjonal-beredskapskonferanse-2018

Hör av er till emelie.hindersson@kau.se för intresseanmälan. Anmäl då också ev intresse för samåkning från Karlstad eller annan ort och ifall ni är intresserade av att åka vidare till Oslo för konferensdeltagande 6 april.

Hjälp oss med Norsk-Svensk parlör inom krisberedskap och krisövning

CriseIT har nu gått in i det sista projektåret. Framför oss har vi ett innehållsrikt år. Bland annat ska vi genomföra en rad övningar med stöd av de digitala verktyg som tagits fram i projektet. Vi kommer också bjuda in till workshop under våren och konferens i höst för att ge tillfälle till lärande och erfarenhetsutbyte för oss som arbetar med krisövning och är intresserade av digitalisering.

Resultat från projektet kommer att sammanställas på olika sätt, exempelvis i rapporter och forskningsartiklar och kommer att publiceras löpande på criseit.org. Kika gärna lite närmare på det pågående arbetet med en Norsk-svensk parlör inom krisberedskap och krisövning där John Sören Pettersson gjort ett fantastiskt jobb.

Kommentarer till parlören och dess fyra ordlistor mottages tacksamt och mailas till John Sören Pettersson vid Karlstads universitet, john_soren.pettersson@kau.se

Du hittar också projektets resultat och parlören under projektmenyn och resultat (uppdateras löpande).

Tack för det här året

Under 2017 har vi i projektet CriseIT framförallt arbetat vidare med utvecklingen och test av våra digitala verktyg för planering av övningar och krisövning. Vi vill tacka alla er som bidragit på olika sätt till projektet under året. Tillsammans utforskar vi gränslandet mellan krisövning och digitalisering och utvecklar digitala verktyg för enkel, asynkron övning i våra kommuner och i andra organisationer och sammanhang. Så vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses igen efter helgerna och fortsätter arbetet tillsammans!

Eldstorm

Eldstorm

Av dagens snöstorm märktes intet på gränsövningen Eldstorm. Här hade länsstyrelser, fylke, kommuner, polis m.fl. istället fullt upp med att hantera århundradets värsta värmebölja med vattenbrist, skogsbrand och diverse olyckor. Medlemmar från CriseIT deltog som utvärderare åt Länsstyrelsen Värmland – mycket intressant och lärorikt för projektet.

Konferens i mötet mellan krisövning och digitalisering

Konferens i mötet mellan krisövning och digitalisering

Konferensen innehöll en blandning av presentationer, övning och nätverkande i utställningsytan.

Hur gifter vi ihop digital teknik och krisövning. Vilka utmaningar har vi idag och hur ser det ut i framtiden?

21 september höll CriseIT konferens på Karlstads universitet I mötet mellan krisövning och digitalisering. Konferensen samlade en bred skara representanter från krisövningsbranschen, både från Sverige och Norge. På plats fanns representanter från skola och universitet, myndigheter, studenter och privat näringsliv.

Röda trådar i konferensen var aktuell forskning och utveckling inom krisövning och hur krisövning kan anpassas till möjligheter med digital teknik. I programmet fanns inspirationsinslag genom att företag och projekt inom krisövningsområdet fick presentera sig och sitt erbjudande samt gott om utrymme och tid till möten mellan konferensens deltagare. I pauser och under måltider nätverkade deltagarna i utställningsytan där också en första version av CriseITs digitala verktyg förevisades. Det fanns också möjlighet att prova på VR-teknik och Centrum för klimat och säkerhets översvämningsmodell Floodville.

Kort om innehållet

Fredrik Bynander, Försvarshögskolan, Bjørn Bakken, Høgskolen i Innlandet och Tove Bodland, student vid Karlstads universitet diskuterar under workshoppen

Konferencier för dagen var Jakob Rubenson.

 • Fredrik Bynander, Docent, CRISMARTs vetenskaplige ledare och ordförande i Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) var en av våra keynote speaker och satte tonen för dagen när han konstaterade att det är av yttersta vikt att digitalisering av krisövning sker av rätt anledning och syfte, inte bara för sakens skull.
 • Ingeborg Amundrud, projektledare vid Høgskolen i Innlandet, som deltog i konferensen över videolänk, talade om Inspirasjon, utfordringer og refleksjoner rundt e-læring og digitale kriseøvelser.
 • Jakob Rubenson och Kristin Gustafsson höll ett arbetspass på temat att öva faktiska färdigheter som behövs. Arbetspasset handlade om att tillsammans skapa och diskutera ideer och innehåll för en utbildning som tränar färdigheter med hjälp av digitala verktyg.
 • Stian Aker, rådgiver vid Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet gav sjenerøst på erfaringer med bruk av digitale løsninger under kriseøvelser på sentralt/nasjonalt nivå.
 • Veikko Kekki, handläggare vi Risk och Säkerhetsenheten på Länsstyrelsen i Värmland och övningsledare vid den nyligen genomförda krisövningen RIS berättade om erfarenheter av krisövningen.
Leif Gustafsson från Länsstyrelsen i Värmland provar Virtual Reality

Leif Gustafsson, Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Värmland provar på Virtual Reality vid konferensens utställningsyta.

Krisövning i framtiden

Konferensen avslutades med att deltagarna fick fundera och reflektera över hur vi kommer att öva i framtiden, det var många värdefulla tankar som kom fram. Vi har sammanställt några av kommentarerna nedan:

 • Differentierat utifrån funktion och samverkansbehov.
 • Vissa saker är nog fortfarande väldigt lika dagens metoder. Förhoppningsvis har vi funnit sätt att öva oftare.
 • Korta kärnfulla asynkrona utbildningar och övningar.
 • Bättre systematik mellan övning och utbildning. Fortsatt anpassat efter nya utmaningar, både lokalt, nationellt och internationellt.
 • Flere spontane og poengterte øvelser med feedback og refleksjon.
 • Övningsplaneringen kommer att vara 100% digitalt. Övningskoncept kommer att finnas tillgängliga precis som dagens dataspel.
 • Vi har äntligen släppt scenariofixeringen, den generiska förmågan står i fokus liksom de som vi är satta att hjälpa/skydda.
 • Fler och mindre övningar.
 • Fler olika organisationer
 • Vi har släppt föreställningen om att det finns en samlad lägesbild och ett sätt att leda.
 • Gjennom “blendedmethods ” hvor øvelsesaktivitetene tilpasses øvingsmålene og man går inn og ut av virtuell og virkelig verden utfra formålet.
 • Vi kommer att ha ökad kundskap, bättre förmåga att kommunicera och kommer att samverka i större omfattning.
 • Vi är bättre på att öva sårbara situationer, när det mest osannolika inträffar, när de tekniska lösningarna inte fungerar enligt plan.
 • Med fler gräsrotsinitiativ mha. sociala medier
 • Med större mognad. Tar tillvara på lärdomar från tidigare övningar/riktiga händelser.
 • Mer ofta och fokuserat på specifika förmågor i den egna organisationen varvat med större sektorsövergripande övningar.
 • Många mindre vardagsnära övningar
 • Vi har fler mindre övningar som skapar grundläggande kunskap och förmåga. Vissa av dessa kan med fördel vara digitala.
 • Jag hoppas att vi gifter ihop korta utbildnar / förövningar med en eller några förmågor i taget och större övningar för att öva hela komplexiteten.
 • Hur skapar vi krisberedskapsövningar? Idag har vi sett att vissa övningar skapas lätt om en struktur finns. Hur samlar vi bra strukturer?
 • Distribuert og asynkront.
 • Flere simuleringsøvelser og færre liveøvelser.
 • Oftare – kortare – småskaliga övningar

Monika Magnusson

Vi bad CriseITs projektledare Monika Magnusson komma med en avslutande reflektion:

Det blir mer och mer tydligt för varje aktivitet vi ordnar inom samarbetet att CriseITs verktyg fyller ett viktigt behov i krisövningssammanhang. En fråga som diskuterades flitigt under dagen var att vi inte nödvändigtvis ska göra allt som går att göra med IT, det är viktigt att fundera över vad som verkligen skapar nytta. Kunskapen om var vi befinner oss i nuläget och vad vi behöver lägga kraft på i framtiden för att utveckla metodik för övning och erfarenhetsåterföring är extremt värdefull. Den kunskapen växte ytterligare under den här konferensen!

Ett stort tack till alla er som medverkade under dagen och väl mött nästa gång!

Läs mer

Strategidagar

Projektet har nu hunnit halvvägs och ledningsgruppen för projektet möttes i Arvika under två dagar för avstämning och framåtblickande. Vi konstaterade att projektet har god fart med vidareutveckling av planeringsverktyget MeTracker som nu testas av kommuner och andra organisationer både i Norge och Sverige och med utveckling av ett övningsverktyg som är på god väg. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte och forskning är andra viktiga delar av projektet där vi också ser resultat. Särskilt positivt är det starka engagemang och som finns hos behovsägare från kommuner, Fylkesman, Länsstyrelse och andra organisationer. Under projektets första ett och ett halvt år har vi träffats för workshops och utvecklingsarbete kring de digitala verktygen.

Arbetet går nu in i en ny fas med fortsatt utveckling av verktygen, men med ökat fokus på att planera och genomföra flera övningar där verktygen kommer att användas. Bland annat är det en gränsöverskridande övning som ska planeras och genomföras under 2018. Forskningen kommer också intensifieras och utbildningar skapas. Nu ser vi i första hand fram emot vår konferens den 21 september på temat I mötet mellan krisövning och digitalisering och Hackaton den 11 november för studenter i Karlstad och Hamar.

 

Välkommen på CriseIT-konferens 21 september

Nu bjuder vi in till vår första konferens inom projektet. Välkommen till Karlstads universitet den 21 september för inspiration, diskussioner och nätverkande! Konferensens tema är I mötet mellan krisövning och digitalisering och vi ser fram emot en mötesplats för oss som jobbar med krisövning, e-lärande och digitalisering på olika sätt, både inom forskning och praktik.

Tid: 9:30-16:00 (9:00 Kaffe och macka)
Plats: Karlstads universitet
Konferencier: Jakob Rubenson

Konferensen är kostnadsfri. Ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Anmälan senast 8 september.

Mer information om program och anmälan hittar du här: www.criseit.org/konferens-21-september-i-motet-mellan-krisovning-och-digitalisering