Peter Bellström om CriseIT 1

Peter Bellström från Karlstads universitet berättar om sin del i CriseIT 1 och arbetspaket 3. I AP3 låg fokus på IKT-utveckling, dvs. digitala verktyg som stödjer krisövning.

Bjørn Tallak Bakken om CriseIT 1

Bjørn Tallak Bakken från Høgskolen i Innlandet berättar om arbetspaket 2 av CriseIT 1 som fokuserade på metodutveckling, där målet var att utvikle, teste og dokumentere en metodikk som vil dekke alle faser i arbeidet med tening og øvning: planlegging, gjennomføring, evaluering, og tilbakeføring av erfaring og ny kunnskap.

En film om projektet CriseIT

Varför är det så viktigt med krisövning, och varför undersöker vi övning via digitala verktyg? I en här filmen berättar några av oss som deltar i projektet varför.


Save the date: Kickoff CriseIT 2 torsdag 9 maj

Torsdagen den 9:e maj håller CriseIT kickoff för fas 2 av projektet på Scandic Hotell i Arvika kl. 10-16 (preliminärt).

Välkomna att inspireras, få information om status och framtidsplaner i projektet samt diskutera viktiga utvecklingsfrågor inom krisberedskap och hur digitala verktyg kan stötta krisövning på olika nivåer.

Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Anmäl dig senast den 26:e april via anmälningslänk: https://criseitkickoff2019.axacoair.se/

Mer information om programmet publiceras löpande på criseit.org/aktuellt samt i mail-utskick senare under våren.

Välkomna!

CriseIT-konferens 5 december

Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Orsakerna är flera – nya typer av hot, ändrat säkerhetsläge, ett förändrat klimat samt ökat beroende och stor sårbarhet i vissa system. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och resurser. Med nya virtuella verktyg kan man öva krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen.

Om det här handlar forskningsprojektet CriseIT som nu bjuder in till konferens för att presentera projektresultat och inbjuda till diskussion om hur vi arbetar vidare.

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Mer information och senaste versionen av programmet hittar du på projektets webbplats: www.criseit.org 

Tid: 5 december, klockan 9:30 till 15:30

Plats: Scandic hotell, Arvika

Anmälningslänk: https://criseit_arvika_2018.axacoair.se/

Läs mer

 Projektet CriseIT – Preparing for Future Crisis Management är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Gränsöverskridande kommunikationsövning oktober 2018

Den 23-25 oktober genomfördes framgångsrikt en gränsöverskridande kommunikationsövning inom projektet CriseIT- Preparing for Future Crisis Management.

Två gränskommuner, en i Sverige och en i Norge, deltog i övningen genom ett tiotal personer som på olika sätt arbetar kommunikativt med krisberedskap. Den stora utmaningen inom övningen var, vid sidan av att det hela handlade om krisövning, helt naturligt att samverkan skulle ske över landsgränserna.

Övningsansvariga inom CriseIT är i stort mycket nöjda med hur övningen avlöpte. De berättar att flera utbildningar och en förövning genomförts under veckan fram till gränsövningen och att samarbetet med de medverkande kommunerna då fungerat mycket väl, något som ses som helt avgörande för att själva gränsövningen också skulle fungera så bra som den faktiskt gjorde.

I slutet av övningen fyllde övningsdeltagarna i ett utvärderingsformulär vilket nu, tillsammans med uppföljningar med deltagarna i intervjuform, ligger till grund för utvärderingen som sker inom CriseIT. Övningsansvariga ser redan nu flera tydliga lärdomar som kan användas till grund för såväl framtida övningar som forskning.