CriseIT-forskning presenterat på konferens

I början av projektet genomfördes en intervjustudie av nuvarande krisövningspraktik, förändringsbehov och attityder till IT-verktyg inom 16 organisationer. Kartläggningen har tidigare sammanfattats i en rapport och nu även i en forskningsartikel. Artikeln med titeln...

Hallå där, Redpill-Linpro!

Vi som arbetar inom CriseIT känner till att det är ett samverkansprojekt med många spännande aktörer som arbetar på många olika sätt med projektets olika delar. Ett exempel är företaget Redpill-Linpro i Karlstad där praktikanten Sebastian Telégin arbetat med att...

Tack för det här året

Under 2017 har vi i projektet CriseIT framförallt arbetat vidare med utvecklingen och test av våra digitala verktyg för planering av övningar och krisövning. Vi vill tacka alla er som bidragit på olika sätt till projektet under året. Tillsammans utforskar vi...
Eldstorm

Eldstorm

Av dagens snöstorm märktes intet på gränsövningen Eldstorm. Här hade länsstyrelser, fylke, kommuner, polis m.fl. istället fullt upp med att hantera århundradets värsta värmebölja med vattenbrist, skogsbrand och diverse olyckor. Medlemmar från CriseIT deltog som...