Studenter øver på ’en krise i krisen’

Studenter øver på ’en krise i krisen’

Like før sommeren ble det gjennomført en digital kriseøvelse med masterstudenter på Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Overordnet hensikt var å øve en «krise i (Covid-19) krisen», og ha fokus på det sivil-militære samarbeidet. Øvelsen ble gjennomført i Learning...

Universitetsstudenter involverade i CriseIT

CriseIT involverar flera företag och kommuner, både på den svenska och den norska sidan. Involverade är också studenter på olika nivåer i sin utbildning vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Denna höst deltar Elin Nilsson genom en kurs på...