CriseIT involverar flera företag och kommuner, både på den svenska och den norska sidan. Involverade är också studenter på olika nivåer i sin utbildning vid Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Denna höst deltar Elin Nilsson genom en kurs på masterprogrammet i informatik vid Karlstads universitet.

– Jag har ju tidigare deltagit i ett EU-projekt på datavetenskap, så jag tyckte det lät spännande att kunna gå en kurs där man deltar i ett forskningsprojekt i informatik. Jag får lära mig en hel del om sekretess vid hantering av forskningsdata, men också de praktiska detaljerna när man kör pilotövningar med olika organisationer. Det är andra problem som dyker upp jämfört med vanliga användartester. 

Handledare är John Sören Pettersson som också är involverad i CriseIT.