Demo øvelse i CriseIT 2 gjennomført

Cirka 20 personer fra CriseITs referansegruppe og partnere deltok i februar på en demo øvelse i Charlottenberg. Øvelsen har gitt CriseITs prosjektgruppe mange nyttige erfaringer for videre arbeid med å utvikle virtuelle øvelser og øvelsesverktøy. Scenarioen for...

Pilotövning pågår inom statlig organisation

Just nu pågår en pilotövning inom en statlig organisation. Detta är tredje gången denna organisation genomför en liten övning med hjälp av CriseITs övningskoncept med i huvudsak asynkron kommunikation där deltagare beskriver sina roller och arbetar fram lägesbild och...