Just nu pågår en pilotövning inom en statlig organisation. Detta är tredje gången denna organisation genomför en liten övning med hjälp av CriseITs övningskoncept med i huvudsak asynkron kommunikation där deltagare beskriver sina roller och arbetar fram lägesbild och åtgärdsplan. Men de båda tidigare gångerna har säkerhetssamordnaren bara övat med en annan person, nämligen ledaren av en organisation som verkar inom säkerhetssamordarens myndighet.

Denna gång är några fler inblandade för att fler inom myndigheten ska kunna diskutera en krissituation tillsammans med krishanteringssamordnaren i den andra organisationen.

För mer information, kontakta John Sören Pettersson john_soren.pettersson@kau.se